Tổng thống  Hoa Kỳ, Donal Trump :

Tổng thống Hoa Kỳ, Donal Trump :"Chúng ta sẽ được bảo vệ bởi Chúa"


Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donal Trump, trong lễ nhậm chức, ngày 20.1.2017, đã khẳng khái tuyên xưng: "Kinh Thánh dạy chúng ta mọi thứ sẽ tốt đẹp và dễ chịu thế nào khi người của Chúa sống với nhau trong đoàn kết. Chúng ta phải nói lên những gì trong lòng, tranh luận những sự bất động của chúng ta một cách trung thực, nhưng luôn luôn theo đuổi tinh thần đoàn kết. Khi nước Mỹ đoàn kết, không có ai có thể ngăn chặn được nước Mỹ. Không nên có nỗi sợ hãi nào. Chúng ta được bảo vệ và chúng ta sẽ luôn luôn được bảo vệ. Chúng ta sẽ được bảo vệ bởi những người đàn ông và đàn bà tuyệt vời của quân lực và cảnh sát của chúng ta. Và quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ được bảo vệ bởi Chúa".

Đức Hồng y Timothy Dolan đã dẫn lời cầu nguyện đầu tiên cho vị Tân Tổng thống Hoa Kỳ, sau đó vị giáo sĩ Tin Lành Rev. Dr. Samuel Rodriguez đọc bài Tin mừng theo Thánh Matthew, tiếp theo vị mục sư nữ Paula White Cain cũng dẫn một lời nguyện dành cho tân tổng thống Donal Trump.

Xem thêm tại đây