Hang đá Giáng sinh ở Vatican

Hang đá Giáng sinh ở VaticanHang đá và cây thông Giáng sinh năm nay ở Vatican, được thiết kế và trang trí độc đáo với chiều rộng khổng lồ 16m, sẽ gồm 17 nhân vật trong trang phục truyền thống của Malta, cũng như sẽ có một bản sao của “Luzzu,” một loại thuyền của người Malta. để làm nổi bật một số vấn đề mà Đức Thánh Cha Phanxicô rất quan tâm, bao gồm việc chăm sóc môi trường, người bệnh và người di cư.
“Con thuyền không chỉ trình bày nền văn hóa truyền thống, nhưng còn là thực tế đáng buồn của những người di cư liều mình trên những con thuyền tạm bợ để đến được Ý” - Văn phòng điều hành của thành phố Vatican nhấn mạnh.


Xem thêm tại đây