53 năm trước, Martin Luther King Jr. đã dẫn dắt những cuộc biểu tình ở Washington cho việc làm và tự do

53 năm trước, Martin Luther King Jr. đã dẫn dắt những cuộc biểu tình ở Washington cho việc làm và tự do

“Bởi vì họ tiếp tục xuống đường, mà nước Mỹ đã thay đổi. Bởi vì họ biểu tình, luật Quyền Dân sự đã được thông qua. Bởi vì họ tụ tập mà luật Quyền Bầu cử đã được ký kết. Bởi vì họ chiếm đóng, mà những cánh cửa cơ hội và giáo dục đã được mở ra vì thế mà con gái và con trai của họ cuối cùng có thể hình dung cuộc đời còn xa hơn là chỉ quanh quẩn với việc giặt giũ quần áo cho ai đó hay đánh bóng những đôi giày cho ai đó. Bởi vì họ biểu tình, hội đồng thành phố đã thay đổi và hội đồng lập pháp quốc gia đã thay đổi, và Quốc hội đã thay đổi, và, vâng, cuối cùng Nhà Trắng đã thay đổi. Bởi vì họ lên tiếng mà nước Mỹ đã trở nên tự do hơn và công bằng hơn - không chỉ cho người Mỹ gốc Phi, mà còn cho phụ nữ và người Latin, người châu Á, người Mỹ thổ dân; cho người Công giáo, người Do Thái giáo và Hồi giáo; cho người đồng tính, cho người Mỹ khuyết tật. Nước Mỹ đã thay đổi cho bạn và cho tôi'' (Tổng thống Obama).

53 năm trước, Martin Luther King Jr. đã dẫn dắt những cuộc biểu tình ở Washington cho việc làm và tự do.

Xem thêm tại đây