17 Tháng Sáu 2016: Tương lai bị đóng lại: 50.000 người sống trong tình trạng thấp thỏm

17 Tháng Sáu 2016: Tương lai bị đóng lại: 50.000 người sống trong tình trạng thấp thỏm

Hy Lạp, 9 Tháng Sáu 2016: Một đứa trẻ tị nạn nằm trước tòa thị chính thành phố Athen, nơi các nhóm thể hiện tình liên đới và người tị nạn cùng tụ hợp tại Hy Lạp để tổ chức một cuộc biểu tình kêu gọi những quyền lợi đảm bảo hơn cho người tị nạn, cũng như đòi hỏi những người này được chuyển đến các khu cư trú mở, và con cái của họ được đi học hay được gửi tại các nhà trẻ. Hơn 57.000 người  tị nạn và các thành phần di dân khác đã bị kẹt tại Hy Lạp, không thể tiến sâu hơn để tới được các nước Châu Âu có điều kiện khá giả hơn, do chính sách đóng cửa biên giới của những nước vùng Ban-căng.

“Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi đi lại lại giữa trại anh (em) để giải thoát anh (em) và trao thù địch của anh (em) cho anh (em). Vậy trại anh (em) phải là trại thánh, kẻo Người thấy có gì chướng nơi anh (em) mà không đi theo anh (em) nữa. Một người nô lệ đã trốn nhà chủ mà đến với anh (em), anh (em) đừng nộp nó lại cho chủ.” (Đnl 23,15-16)

Xem thêm tại đây