10.7: Hành Hương

10.7: Hành Hương "Theo Chân Cha Thánh Đa Minh"Cuộc hành hương "Walking Dom" tập trung  Các tu sỹ Đa Minh còn đang trong giai đoạn thụ huấn hiến định, từ khắp nơi trên thế giới, đang bước vào tuần thứ hai, trong hành trình đi qua các nơi Cha Thánh Đa Minh đ
ã từng ghi dấu ấn hiện diện đặc biệt. Có 4 anh em Đa Minh Việt Nam tham dự hành trình này.
Đây là 1 trong những hoạt động mừng kỷ niệm Năm Thánh Dòng, mừng 800 năm thành lập.

Xem thêm tại đây